Nuostatai

„Ukmergės fabrikų krosų taurė 2024“

N U O S T A T A I

 

BENDROJI DALIS

UAB „Stansefabrikken“, „Umega Group, AB“, UAB „Systemair”,  UAB “Narbutas International“, UAB „Likmerė“, ir UAB „Wurth Lietuva“ kartu su AB, „Ukmergės gelžbetonis“ rengia „Ukmergės fabrikų krosų taurę 2024“, kurios tikslai  populiarinti bėgimo, dviračių bei orientavimosi sportą, skatinti įvairaus amžiaus žmones praleisti aktyvų laisvalaikį gamtoje, skatinti jaunimą domėtis sportu. Renginį sudaro 5 (penki) etapai, kuriuose dalyviai varžysis bėgimo kroso,  MTB dviračių kroso, rogainingo varžybose. Pagrindinis renginio organizatorius SK „S-Sportas“.

 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS


1. Varžybų data ir starto vieta skelbiama tvarkaraštyje.

2. Numerių ir laiko fiksavimo daviklių išdavimas vykdomas nuo 16:30 iki 17:30 varžybų starto vietoje (išskyrus paskutinį naktinį etapą).

Varžybų startas bendras visoms grupėms ir vienodas visuose etapuose. 

 Dviračių rungties starto laikas - 18:00; 

 Bėgimo rungties starto laikas - 18:10.

 Rogainingo rungties žemėlapių dalinimas dalyviams – 17:45, startas – 18:00.

Laiko limitas pabaigti varžybas yra 120 minučių (išskyrus Mini Rogainingą).

 

TVARKARAŠTIS

 

Etapas

Data

Etapo pavadinimas

Starto vieta

Rungtys

1

2024.04.24

Hennordic

Šilo pagrindinės mokyklos stadionas

Bėgimas, MTB

2

2024.05.29

Ukmergės raj. savivaldybė

Ukmergės miestas

Rogainingas

3

2024.06.19

Narbutas

Vepriai

Mini Rogainingas

4

2024.09.11

Stansefabrikken

Ukmergės miesto stadionas

Estafetės (bėgimas, MTB)

5

2024.10.23


 

Systemair

Kopūstėliai

Bėgimas, MTB

 

DALYVIAI

1.      Renginyje gali dalyvauti visi Ukmergės miesto gyventojai ir svečiai, užpildę dalyvio anketą ir pasitikrinę sveikatą. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.

2.      Kiekvienas kroso dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

3.       Renginio dalyviai klasifikuojami į grupes pagal amžių ir rungties tipą:

 

Bėgimo rungtis:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Mergaitės 2006 m.g. ir jaunesnės

BMMOK

Moterys 2005 - 1990 m.g

BM

Veteranės 1989 - 1975 m.g.

BM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

BM50

Berniukai 2006 m.g. ir jaunesni

BVMOK

Vyrai 2005 - 1990 m.g.

BV

Veteranai 1989 - 1975 m.g.

BV35

Veteranai 1974 m.g. ir vyresni

BV50


 

 Bėgimo rungtis fabrikams:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Moterys 2006 - 1990 m.g

FBM

Veteranės 1989 - 1975 m.g.

FBM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

FBM50

Vyrai 2006 - 1990 m.g

FBV

Veteranai 1989 - 1975 m.g.

FBV35

Veteranai 1974 m.g. ir vyresni

FBV50


 

 Dviračių (MTB) rungtis:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Mergaitės 2006 m.g. ir jaunesnės

DMMOK

Moterys 2005 - 1990 m.g

DM

Veteranės 1989 - 1975 m.g.

DM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

DM50

Berniukai 2006 m.g. ir jaunesni

DVMOK

Vyrai 2005 - 1990 m.g.

DV

Veteranai 1989 - 1975 m.g.

DV35

Veteranai 1974 m.g. ir vyresni

DV50


 

  Dviračių (MTB) rungtis fabrikams:

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Moterys 2006 - 1990 m.g

FDM

Veteranės 1989 - 1975 m.g.

FDM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

FDM50

Vyrai 2006 - 1990 m.g

FDV

Veteranai 1989 - 1975 m.g.

FDV35

Veteranai 1974 m.g. ir vyresni

FDV50Rogainingo rungtis (komandos po du) 

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Vyrai bėgte, visos amžiaus grupės

BVYR

Moterys bėgte, visos amžiaus grupės

BMOT

Vyras ir moteris bėgte, visos amžiaus grupės

BMIX

Moksleiviai, bėgte

BMOK

Vyrai dviračiais, visos amžiaus grupės

DVYR

Moterys dviračiais, visos amžiaus grupės

DMOT

Vyras ir moteris dviračiais, visos amžiaus grupės

DMIX

 

Rogainingo rungtis fabrikams (komandos po du)

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Vyrai bėgte, visos amžiaus grupės

FBVYR

Moterys bėgte, visos amžiaus grupės

FBMOT

Vyras ir moteris bėgte, visos amžiaus grupės

FBMIX

Vyrai dviračiais, visos amžiaus grupės

FDVYR

Moterys dviračiais, visos amžiaus grupės

FDMOT

Vyras ir moteris dviračiais, visos amžiaus grupės

FDMIX


 

Mini Rogainingo rungtis bėgimas (asmeniškai)

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Moterys 

BM

Veteranės 1988 - 1975 m.g.

BM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

BM50

Vyrai 

BV

Veteranai 1989 - 1975 m.g.

FBV35

Veteranai 1974 m.g. ir vyresni

FBV50


 

Mini Rogainingo rungtis dviračiai (asmeniškai)

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Moterys 

DM

Veteranės 1988 - 1975 m.g.

DM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

DM50

Vyrai 

DV

Veteranės 1988 - 1975 m.g.

DV35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

DV50

 

Mini Rogainingo rungtis bėgimas fabrikams (asmeniškai)

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Moterys 2006 - 1990 m.g

FBM

Veteranės 1988 - 1975 m.g.

FBM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

FBM50

Vyrai 2006 - 1990 m.g.

FBV

Veteranai 1989 - 1975 m.g.

FBV35

Veteranai 1974 m.g. ir vyresni

FBV50


 

Mini Rogainingo rungtis dviratis fabrikams (asmeniškai) 

Dalyvio amžius

Dalyvio grupė

Moterys 2006 - 1990 m.g

FDM

Veteranės 1988 - 1975 m.g.

FDM35

Veteranės 1974 m.g. ir vyresnės

FDM50

Vyrai 2006 - 1990 m.g.

FDV

Veteranai 1988 - 1975 m.g.

FDV35

Veteranai 1974 m.g. ir vyresnės

FDV50


 

4.      Kroso dalyviai gali suformuoti komandą ir dalyvauti komandinėje įskaitoje. Įskaitines komandas gali sudaryti tik konkrečios įmonės/organizacijos darbuotojai. Komandą sudaro neribotas dalyvių skaičius, tačiau po kiekvieno etapo sumuojami tik 5 geriausi komandos narių rezultatai. 

5.      Asmenys iki 18 metų užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.

6.       Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

7.       Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatorius neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

8.       Dviračių rungties dalyviams privalomi šalmai.

9.  Estafečių varžybose gali dalyvauti tik fabrikų darbuotojų komandos. Komanda turi būti sudaryti iš 6 asmenų (3 bėgikai bei 3 dviratininkai) iš kurių bent viena turi būti moteris.

 

REGISTRACIJA

Dalyvių registracija vykdoma adresu https://www.ufkt.lt

Registracija baigiama likus vienai dienai iki varžybų pradžios (iki antradienio 10:00). 

 

DALYVIO  STARTO MOKESTIS

Renginys nemokamas visiems Fabrikų įskaitos dalyviams (UAB „Stansefabrikken“, „Umega Group, AB“, UAB “Narbutas International“, UAB „Likmerė“, UAB „Wurth Lietuva“, AB „Ukmergės gelžbetonis“ darbuotojai).

Renginys nemokamas visiems moksleivių ir vaikų grupių dalyviams (2006 m. gim ir jaunesni).

Visiems kitiems dalyviams starto mokestis 5 eur. Starto  mokestis mokamas registracijos metu www.dbsportas.lt sistemoje per Payserą.

Renginio dieną registracijos kaina 10 eur

 

NUGALĖTOJO NUSTATYMAS

1.       Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema. 

2.       Laiko fiksavimo daviklis tvirtinamas ant dalyvio numerio (išskyrus Rogaining ir Mini Rogaining rungtyje).

3.       Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją.

4.       Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje.

5.       Kiekvienų varžybų grupių prizininkai  nustatomi pagal greičiausiai įveiktą trasos laiką. 

6.       Dalyviai registruojami į komandas visam Fabrikų kroso sezonui ir tarp komandų negali būti keičiami tarpusavyje

7.      Kiekviename kroso etape skaičiuojami komandiniai taškai pagal 5 geriausių komandos narių surinktus taškus, kurie buvo paskaičiuoti pagal grupes.  Už kiekvienose varžybose pasiektą rezultatą dalyvis gauna taškus, pagal formulę T= (Tn/Td)*1000, kur T – dalyvio taškai, Tn – bėgtos/važiuotos trasos nugalėtojo laikas, Td – dalyvio laikas. (taškai skaičiuojami nuo greičiausio tos amžiaus grupės dalyvio, t.y. kartu Svečių bei Fabrikų grupės)

8.      Rogainingo rungtyje įmonių komandiniai taškai skaičiuojami sudedant pirmų dviejų geriausius skirtingų komandų taškus. Bėgimo ir dviračių komandos gali būti sudarytos iš vyrų, moterų arba mišrios. Už pirmą vietą skiriama 2500 taškų. (taškai skaičiuojami nuo greičiausios tos amžiaus grupės komandos, t.y. kartu Svečių bei Fabrikų grupės)

9.      Rogainingo rungtyje varžomasi tik komandomis, kurias sudaro du sportininkai. Komandos tikslas – per nustatytą laiką, naudojantis Ukmergės miesto žemėlapiu, surinkti kuo daugiau kontrolinių punktų. 

Kontroliniai punktai įvertinti skirtingu taškų skaičiumi. 

Daugiausia taškų surinkusi komanda tampa nugalėtoja.

Komandoms surinkus vienodą skaičių, aukštesnė vieta skiriama komandai, kuri užtruko trumpiau.

Kontrolinis laikas 120 minučių už kiekvieną pavėluotą minutę minusuojama 10 taškų iš komandos surinktų taškų.

Rogainingo rungtyje naudojama SportIdent įranga. Dalyvis gali registruotis ir bėgti su savo SportIdent kortele. Neturintiems organizatoriai išduos korteles prieš startą. Kortelė tvirtinama ant riešo. Nusiimti ją ir perduoti kitam komados nariui draudžiama.

Dalyviai trasą įveikia kartu. Atsižymėjimo kontroliniam punkte tarpas tarp komandos narių negali būti didesnis kaip 20 sek.

10. Mini Rogainingo etape skaičiuojami komandiniai taškai pagal 5 geriausių komados narių surinktus taškus, kurie buvo paskaičiuoti pagal grupes (taškai skaičiuojami nuo greičiausio tos amžiaus grupės dalyvio, t.y. kartu Svečių bei Fabrikų grupės).

11. Estafečių varžybose skaičiuojama tik geriausia fabriko /  įmonės komanda. Pirmą vietą užėmusi komanda gauna 5000 taškų.

12. Estafečių varžybose gaunami papildomi 5 procentai taškų, jeigu komandoje yra daugiau nei viena moteris.

13. Estafečių varžybose gaunami papildomi 5 procentai taškų, jeigu komandoje yra dalyvis vyresnis nei 50 metų.

14. Naktinio etapo (5 etapas) taškai turi papildomą 1,5 koeficientą.

15. Sezono komandos prizininkės nustatomos pagal didesnę taškų sumą surinktą visuose etapuose.

16. Kiekviename etape komanda gauna 10 procentų daugiau taškų, jeigu jų komandos dalyvių skaičius yra daugiau nei 5 procentai visų įmonėje dirbančių darbuotojų.

 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Etapo grupių prizininkai apdovanojami prizais. Viso sezono komandos prizininkės apdovanojamos prizais, taurėmis bei komanda nugalėtoja – pereinamaja taure. 

Viso sezono fabrikų grupių geriausi sportininkai (skaičiuojami taškai iš visų penkių etapų) apdovanojami prizais.

 

 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1.     Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2.    Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

3.   Dalyviams, užsiregistravusiems bėgimo rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviams, užsiregistravusiems MTB rungtyje, griežtai draudžiama naudoti bet kokias motorines ar elektrines transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

4.       Rogainingo rungtyje dviračio priekyje turi degti baltos, o gale – raudonos šviesos žibintas arba vairuotojas turi vilkėti šviesą atspindinčią ryškiaspalvę liemenę.

5.       Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus.

6.       Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo/dviračių trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

7.       Dalyvis privalo elgtis sąžiningai ir netrukdyti kitiems varžybų dalyviams. Dalyviui bėgti ir važiuoti dviračiu leidžiama dešine kelio puse, lenkimas turi būti  vykdomas iš kairės pusės.

8.       Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

 

Varžybų organizatorius pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus be išankstinio įspėjimo.

 

Varžybų tvarkaraštis, rezultatai ir suma bus paskelbti puslapyje  https://www.ufkt.lt

 

Bendra informacija apie renginį, renginio naujienos, nuotraukos ir kita aktuali informacija: http://www.facebook.com/FabrikuKrosai